Ако купувате имот на стадий строителство или "на зелено",то този раздел ще представлява за Вас особен интерес!

Какво означават различните етапи в строителството: акт 14, акт 15, акт 16?

В България  отделните етапи, през които минава една сграда преди да бъде въведена в експлоатация и в нея да се нанесат новите собственици, се наричат Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Целта на тези актове е да се упражнява контрол  върху отделните етапи от строителните и монтажните дейности, за да бъдат те извършени според действащата нормативна уредба.

Акт 14 е първият нормативен документ, който се издава след  като конструкцията на сградата бъде приета. Получава се  когато сградата достигне до етапа на т. нар. „груб строеж” и е от голяма важност, защото получаването му, всъщност, удостоверява упражняването правото на строеж. Акт 14 се нарича още акт на приемане на конструкцията. Когато този Акт е вече получен, може да се пристъпи към нотариалното прехвърляне на имота и купувачът може да получи документа , удостовеляващ правото му на собственост-нотариален акт.

След издаването на Акт 14 следва получаването на Акт 15. С него се установява, че сградата е напълно завършена. Документът се подписва от компетентните длъжностни лица и от собствениците на обекти в сградата. Чрез съставянето на този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация  от строителя на възложителя. В сграда с Акт 15 може да се живее, но електроенергията  и вода се заплащат по тарифи за търговски, а не за жилищни обекти.

Последният от актовете  - Акт 16 или „Удостоверение за въвеждане в експлоатация” е най - важният нормативен документ, който доказва, че сградата е напълно завършена, отговаря на всички стандарти и норми и е годна за живеене. Това разрешение за ползване е окончателен акт, който финализира всяко строителство и удостоверява, че обектът, за който се отнася, е годен да бъде въведен в експлоатация. Липсата на Акт 16 е знак, че в документацията за строеж на сградата съществува определен проблем, като например, несъответствие между одобрени проекти и реално изпълненото строителство, строителство без предварително одобрен проект и неузаконяването му.

Информацията за издадено разрешение за ползване на дадена сграда може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача на обекта.

Как се издават апартаментите?

В България има два типа довършителни работи:

 „до тапа” – такива апартаменти  се предлагат предимно в големите градове като София, Бургас, Варна, Пловдив, а купувачите обикновено са българи, които сами или с помощта на наета фирма изпълняват довършителните работи в имота си според своя вкус, предпочитания и бюджет

„до ключ” предимно се издават апартаменти във ваканционни комплекси и в някои жилищни сгради в градове.

Понятието ”до тапа „ означава, че имотът се издава на мазилка, замака на пода, прокарани ел и вик връзки без установена  санитария, монтирани входни врати .През последните две години почти  всеки строител предрага за допълнително заплащане  довършителни дейности.

Завършване „до ключ”в България стана популярно от 2004 година насам, когато в нашата страна имаше бум на продажби на купувачи от Великобритания. С цел улеснение на продажбите, вземайки под внимание факта, че голяма част от  купувачите на имоти по българското черноморие не живеят целогодишно в България, строителите въведоха масова практика да издават апартаменти под ключ, като довършителните дейности са предварително калкулирани в цената на имота. Те включват  боядисване на стени, поставяне на  подови настилки - ламинат или теракот, напълно оборудвана баня и тоалетн , манрирани осветителни тела, контакти, изводи за интернет и кабелна ТВ – всичко, освен мебел.

Често срещана практика е строителя да не довършва апартамента, докато той не е продаден. В деня на подписването на предварителният договор за покупко -прждажба на купувача се предлагат няколко варианта на довършителни работи, от които той избира този, който му допада най-много.

Днес почти  всеки апартамент на българското черноморие, в СПА и ски курорти се издава завършен до ключ. Често като бонус строителят предлага кухненско оборудване или  пълно обзавеждане .

Гаранция за извършеното строителство

В България гаранция за извършените стротелни работи по  закон /а именно -постановление  № 2 к ст. 160, ал. 3 от  ЗУТ от 31/07/2003 год. за въвеждане  в эксплоатация  и гаранционните срокове от  момента на получаване на Акт 16 /  поема строителят, както следва :

- Гаранция до 10 г. - за строителни конструкции, стени и оборудване.

- Гаранця до 5 г. – за хидроизолация, топлоизолация, звукоизолация и антикорозийни  покрития в неагресивна среда. Тук влизат и външната структура на сградата – нейните бетонови  и метални конструкции.