Нашата агенция оказва съдействие при покупка на недвижими имоти с ипотечен кредит.


Работим с големите банки в България и можем да Ви спестим много време и усилия в търсенето на най-добрите индивидуални условия за кредитиране.

 
Какви са важните моменти на закупуването на недвижим имот с ипотечен кредит?

 
1.Добре е да се започне с  предварително одобрение от  банка /или няколко банки/ за отпускане на кредит на базата на представени документи за доходи. Това е безплатна процедура, която помага на кандидата,реално да прецени своите възможности ,а в бъдеще -може да улесни окончателното одобрение на кредита .

2.Кредитополучателя трябва да е наясно с  всички разходи, които му предстоят около ипотечният кредит .Освен обявената от банката годишна лихва  трябва да се вземат по внимание таксите за кандидатстване и отпускане  на кредита, застраховки по кредита, месечни такси за управление на кредита и т.н., които са различни във всяка банка.


3. Купувачът трябва да има в предвид ,че за да закупи имот с ипотечен кредит , той е длъжен да финансиране със собствени средства това начинание. Обикновено банките финансират от 60 до 80 % от пазарната стойност/оценка/ на имота, в зависимост от вида на строителството, местоположението, състоянието на имота, неговата инвестиционна привлекателност и ликвидност. Тоест купувачът е трябва да разполага със свои средства , в размер на  около 30 % от цената на имота.

Пазарната оценка/стойност/ се изготвя от независим оценител,  заплаща се от купувача и струва около 100 лева.  Обикновено тя се различава от продажната цена на имота.

При финансиране на новото строителство повечето банки поставят условие наличието на Акт 15 и Акт 16.

 
4.Всички разходи , свързани с придобиването на имот нотариалното прехвърляне , разходи по учреждаването на ипотека и др. обикновено са  за сметка на купувача.

 
Максималният размер на  кредита се определя от банката така, че месечната вноска да се равнява приблизително на половината от дохода на клиента, но самият кредитополучател също трябва добре да прецени, какъв размер на месечната вноска ще е по силите му и няма да повлияе сериозно върху стандарта му на живот. Не бива да се забравя, че самият недвижим имот също е свързан с разходи, които трябва да  се предвидят за бъдеще.

 

5.След окончателното одобрение на кредита сделката се изповядва пред Нотариус .

В Агенцията по вписвания, заедно с новия нотариален акт се вписва и  ипотеката,а  в банката-кредитор се представя  документ за вписване на ипотеката и отпуснатата сума се заплаща към банката на продавача.

 
6.Не трябва да забравяте да декларирате новия си имот в данъчната служба по местонахождение и да регистрирате партидите за ток и вода на своето име.

 
В този толкова отговорен   и важен етап Ви желаем до Вас да има истински професионалист в сферата на недвижими имоти, който да направи покупката Ви сполучлива и безпроблемна!